IP Scan – usługa dostępna już w Polsce

Usługa IP SCAN już dostępna w Polsce. Od 2 kwietnia 2024 r. polscy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na kompleksową pomoc w zakresie oceny praw własności intelektualnej w ich firmie.

Diagnoza praw IP

Usługa diagnostyki własności intelektualnej, tzw. IP Scan, jest bardzo wartościowym narzędziem rozwoju przedsiębiorstwa. 

W ramach realizacji usługi ekspert z dziedziny IP:

 • analizuje model biznesowy firmy,
 • identyfikuje własność intelektualną istniejącą w danej firmie, w tym sprawdza, czy firma posiada znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty, know-how, prawa autorskie,
 • analizuje potrzebę ochrony posiadanych praw,
 • rekomenduje najefektywniejsze sposoby ochrony IP.
To wszystko w celu stworzenia indywidualnej strategii. W efekcie przedsiębiorca uzyskuje nie tylko informację o możliwości ochrony konkretnych praw, ale także zdobywa wiedzę o potencjalnych ryzykach, sposobach zabezpieczenia się przed nimi, a także możliwościach komercjalizacji i uzyskiwania korzyści ze swoich praw.
 

Podejście biznesowe

Co ważne, usługa IP Scan nie ma charakteru formalnej porady prawnej – w swej konstrukcji zbliżona jest bardziej do rzeczowej analizy biznesowej dokonywanej przez eksperta ds. własności intelektualnej, co czyni z niej praktyczne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców.

Dzięki ustandaryzowaniu procesu po stronie wykonawcy usługi (nie przedsiębiorcy!), a także kontroli jakości raportu przez Urząd Patentowy, przedsiębiorca zyskuje gwarancję wysokiej wartości merytorycznej dostarczonych materiałów.

Więcej o tym, jak wygląda realizacja usługi IP Scan, przeczytasz tutaj.

Dofinansowanie usługi

W ramach programu SME Fund 2024 przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na analizę praw IP w ich firmie w wysokości aż 90%, maksymalna kwota dofinansowania to 630 EUR. Oznacza to, że dzięki dofinansowaniu polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli niewielkim kosztem uzyskać kompleksowy raport identyfikujący własność intelektualną i  wskazujący sposoby jej ochrony.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak skorzystać z narzędzia IP Scan? Skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria jest jednym z wykonawców usługi IP Scan w Polsce. 

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

IP Scan – dofinansowanie na usługę identyfikacji praw IP w Twojej firmie

Zastanawiasz się czy Twoja firma posiada własność intelektualną, a jeśli tak, to czy i jak należałoby ją chronić? Urząd Patentowy RP wychodzi naprzeciw rozmyślaniom małych i średnich przedsiębiorstw dołączając do państw oferujących usługę IP Scan, która dostępna będzie prawdopodobnie od drugiego kwartału 2024 r.

Dlaczego warto zainteresować się usługą IP Scan?

Wiele firm w Polsce, skupiając swoją uwagę na efektywnym prowadzeniu biznesu, nawet nie zdaje sobie sprawy że może posiadać wartościową własność intelektualną, którą należałoby chronić, żeby po pierwsze, zabezpieczyć się przed jej kopiowaniem przez konkurentów, ale także, w niektórych przypadkach, żeby zrobić z niej właściwy użytek i czerpać korzyści finansowe. Zwykle przecież firma działa pod jakąś nazwą, oznacza swoje produkty czy usługi konkretną marką czy kreuje rozwiązania charakteryzujące się wyjątkowym wzornictwem lub nowatorską myślą techniczną. Te wszystkie rozwiązania mogą podlegać ochronie – należy je tylko wydobyć na światło dzienne i stworzyć dla nich optymalny plan ochrony.

Jak wygląda realizacja usługi IP Scan?

Zgodnie z założeniami, usługa IP Scan ma na celu identyfikację posiadanych przez przedsiębiorstwo wartości niematerialnych i prawnych, które mogą lub powinny podlegać ochronie. W drugim kroku dokonywana jest ich analiza, której efektem jest zbudowanie strategii dalszych działań mających na celu ich zabezpieczenie. Analizie poddane zostaną wszelkie możliwe aktywna, m.in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, użytkowe czy wynalazki, które następnie mogą czy nawet powinny zostać objęte ochroną. Efektem wspólnej pracy jest przygotowanie przez eksperta ds. własności intelektualnej finalnego raportu, który będzie zawierał m.in.:

 • krótki opis modelu biznesowego MŚP,
 • zidentyfikowane aktywa związane z własnością intelektualną,
 • strategię ochrony tych aktywów wraz ze wskazaniem optymalnych sposobów zarządzania prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie,
 • podsumowanie i rekomendacje pozwalające na podejmowanie spójnych i efektywnych działań w przyszłości.

Dofinansowanie usługi

Co ważne, koszt usługi objęty jest programem dotacji utworzonym w celu pomocy unijnym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Grant pozwala na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów usługi IP Scan w wysokości 90%! O możliwości składania wniosków w ostatnim już prawdopodobnie programie grantowym pisaliśmy w poprzednim artykule (link).

Wnioski o usługę IP Scan będzie można składać do Urzędu Patentowego RP, szczegóły podane zostaną po uruchomieniu programu.
Więcej informacji o samej usłudze znajduje się pod linkiem: https://lnkd.in/dghAf2ZD

Jesteś zainteresowany otrzymaniem skorzystania z usługi? Chcesz uzyskać więcej informacji o programie IP Scan? Zapraszamy do kontaktu!

 

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

Myszka Miki weszła do domeny publicznej. Czy na pewno może być dowolnie używana?

Co zmieniło się 1 stycznia 2024?

Z dniem 1 stycznia 2024 r. Myszka Miki weszła do domeny publicznej. Co to oznacza dla koncernu Disney? Czy teraz każdy będzie mógł dowolnie wykorzystywać postać Myszki Miki na swoich produktach?

Jedna myszka, kilka wersji

Myszka Miki jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci firmy Walt Disney Company. Jest to też jedna z najstarszych postaci koncernu. Przez lata postać ta ewoluowała. 1 stycznia 2024 r. do domeny publicznej weszła pierwsza wersja postaci Myszki Miki. 

Jest to postać z filmu animowanego Parowiec Willie, który miał swoją premierę w 1928 roku. Postać ta nie miała kilku charakterystycznych atrybutów obecnie znanej myszki – nie posiadała rękawiczek czy obszernych butów, inne także były oczy pierwszej myszki.

Myszka Miki 1928

Okres trwania praw autorskich

Od premiery filmu minęło 95 lat – a to oznacza, że według prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych majątkowe prawa autorskie do postaci wygasły. Warto wspomnieć, że pierwotnie prawa do Myszki Miki miały wygasnąć już stycznia 2004 r., jednak w wyniku zmian w prawie autorskim w USA okres ochrony na utwory stworzone przed 1978 r. lub stworzone przez korporacje jest wydłużony – ze standardowych 70 lat od śmierci autora, do 95 lat od pierwszego wydania. 

Wejście do domeny publicznej - co to oznacza

Wygaśniecie majątkowych praw autorskich oznacza, że dany utwór – w tym wypadku postać Myszki Miki – wchodzi do domeny publicznej. Od tej chwili każdy podmiot na rynku może wykorzystywać utwór bez zgody twórcy (właściciela praw). Co ważne – chodzi także o komercyjne użycie. Możemy więc spodziewać się, że pierwsza postać Myszki Miki zacznie pojawiać się na produktach niepochodzących od koncernu Disney (np. na odzieży, biżuterii, gadżetach), możliwe jest także powstanie bajki lub filmu z tą znaną postacią.

Prawa do nowszych wersji

Autorskie prawa majątkowe do nowszych wersji znanej Myszki nadal obowiązują – w tym zakresie nic się nie zmieniło. Co więcej – nowsza wersja Myszki Miki jest także zastrzeżona jako znak towarowy. Co oznacza, że Disney może pociągnąć do odpowiedzialności podmioty kopiujące nowszą postać Myszki Miki z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw do graficznego znaku towarowego.

Możliwe spory

Pierwotna wersja Myszki Miki weszła do domeny publicznej, więc potencjalnie może być wykorzystywana komercyjnie przez wszystkie podmioty na rynku. Należy jednak pamiętać, że nowsza postać Myszki Miki jest bardzo podobna do swojego pierwowzoru. Ta sytuacja może powodować, że komercyjne użycie starszej wersji Myszki Miki będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich lub praw do znaku towarowego, z uwagi na podobieństwo do chronionej nowej wersji Myszki.

Na pewno warto obserwować dalsze kroki Disney w zakresie ochrony praw do Myszki Miki.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

Jak uzyskać dofinansowanie na znak towarowy lub wzór przemysłowy

Dofinansowanie ze środków unijnych na rok 2024

Zastanawiasz się nad rejestracją znaku towarowego lub wzoru przemysłowego? Chciałbyś zmniejszyć koszty z tym związane? To dobry czas na podjęcie kroków! Właśnie ruszył nabór na dofinansowanie ze środków unijnych na zgłoszenie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Fundusz MŚP (SME Fund 2024) skierowany jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Unii Europejskiej.  Są to więc zarówno osoby fizyczne, spółki, ale także fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą.

Wniosek można złożyć samodzielnie lub przy pomocy przedstawiciela (np. radcy prawnego czy rzecznika patentowego).

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje opłaty urzędowe za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i wynosi:

 • 75% kosztów opłat za zgłoszenie znaku lub wzoru w Unii Europejskiej (w procedurze krajowej lub w EUIPO),
 • 50% kosztów opłat za zgłoszenie znaku lub wzoru w krajach poza Unią Europejską (w procedurze międzynarodowej WIPO)
Maksymalna kwota zwrotu to 1000 EUR. Dofinansowanie może być wykorzystane na dowolną liczbę zgłoszeń. Możliwe jest więc zgłoszenie np. dwóch znaków towarowych, jednego w Urzędzie Patentowym RP, a drugiego w EUIPO.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski są przyjmowane od 22 stycznia do 6 grudnia 2024 r. Suma przeznaczona na dofinansowanie jest jednak ograniczona – w tym roku jest to 20 mln EUR. Dofinansowanie jest udzielane według kolejności zgłoszeń do czasu wykorzystania dostępnych środków. Zainteresowanie dofinansowaniem jest spore, dlatego nie warto zwlekać z decyzją o złożeniu wniosku.

Przyznane dofinansowanie (bon) jest ważne przez 2 miesiące. Okres ten może być przedłużony o dodatkowe 2 miesiące. Oznacza to, że maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. W innym wypadku bon straci ważność i nie będzie mógł być wykorzystany.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania? Chcesz uzyskać więcej informacji o dofinansowaniu? Zapraszamy do kontaktu!

 

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

Jakimi dowodami wykazać renomę znaku towarowego

Znak renomowany - czym różnią się od zwykłych znaków towarowych?

Znaki renomowane to znaki towarowe znane istotnej części odbiorców danych towarów lub usług. Przyjmuje się, że znaki renomowane są kojarzone przez odbiorców z pozytywnymi informacjami i wyobrażeniami o wysokiej jakości lub nawet o prestiżu towarów lub usług. Znaki renomowane mają silniejszą ochronę niż zwykłe znaki towarowe, dlatego firmom zależy, aby dowieść, że ich znak zyskał status znaku renomowanego. Jak to zrobić?

Znak renomowany - definicja

W polskim i europejskim prawodawstwie termin znak renomowany nie został zdefiniowany. Znaczenie tego terminu wypracowane zostało przez orzecznictwo. W wyroku z 14 września 1999 r. w sprawie Chevy (wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon SA. „Chevy”, C-375/97, pkt 31) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że znakiem renomowanym jest zarejestrowane oznaczenie znane znaczącej części relewantnych odbiorców towarów lub usług oferowanych pod tym znakiem, na znaczącym terytorium kraju objętego ochroną. Co ważne, Trybunał uznał, że nie jest konieczne wykazanie, że określony znak kojarzy się ze sławą, luksusem czy prestiżem.

W polskiej judykaturze wykształciły się dwa podejścia do renomy znaku – subiektywne i obiektywne. Według stanowiska obiektywnego kluczowy jest wysoki stopień znajomości znaków wśród odbiorców, zaś według stanowiska subiektywnego istotne jest wykazanie atrakcyjności znaku i jego dobrej opinii wśród klientów określonych towarów lub usług.

Rozszerzona ochrona

Na renomę znaku towarowego można powoływać się w postępowaniu sprzeciwowym wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego, w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego, a także w przypadku spraw o naruszenie prawa ochronnego ze znaku.

Znaki renomowane od zwykłych znaków towarowych różni przede wszystkim inna definicja naruszenia tego znaku oraz zakres ochrony. Znakom renomowanym została zagwarantowana szersza ochrona w razie kolizji ze znakiem późniejszym – jest ona niezależna od identyczności lub podobieństwa towarów objętych porównywanymi znakami. Znaki renomowane korzystają zatem z ochrony nie tylko w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów i usług, ale także w odniesieniu do niepodobnych towarów i usług pod warunkiem, że używanie znaku mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Jak wykazać renomę

Aby wykazać, że znak towarowy zyskał status znaku renomowanego, podmiot powołujący się na renomę powinien więc wykazać:

 • świadomość istnienia marki,
 • udział w rynku,
 • intensywność używania znaku,
 • geograficzny zasięg używania znaku,
 • czas używania znaku oraz
 • działania podejmowane w celu promocji znaku.

Właściciel znaku musi wykazać, że jego znak uzyskał renomę przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego – w przypadku postepowanie sprzeciwowego lub do chwili wystąpienia naruszenia – w przypadku naruszeń praw do znaku. Kluczowe są więc dowody pochodzące sprzed tych dat. Nie oznacza to jednak, że dowody późniejsze powinny być zupełnie pomijane. Należy pamiętać, że renomę buduję się latami, w związku z tym nie jest możliwe jej uzyskanie lub utrata z dnia na dzień.

Dowody przedłożone przez strony powinny zawierać datę lub ewentualnie powinny zawierać takie informacje, które pozwolą ustalić, z jakiego okresu dowody te pochodzą. Należy zaznaczyć, że w orzecznictwie przyjmuje się, że chociaż dokument nieopatrzony datą nie ma sam w sobie wartości dowodowej, to może potwierdzać okoliczności wynikające z pozostałych dowodów. Stanowisko to pozwala na dopuszczanie i wykorzystywanie w pewnym zakresie w postępowaniu także dowodów niezawierających dat.

Ważnym rodzajem dowodów – często stosowanym w sprawach z renomą znaku w tle – są badania rynkowe znajomości i rozpoznawalności marki. Wynikami z tego typu badań wykazuje się, jaki procent respondentów zna konkretne oznaczenie, z czym kojarzy im się dany znak, a także jaka jest ich opinia na temat produktów sygnowanych tym znakiem.

Innym istotnym rodzajem badań jest badanie udziału w rynku. Takie badania pokazują, jaką pozycje na rynku mają towary lub usługi oznaczone danym znakiem towarowym oraz czy ich udział jest znaczący na tle konkurentów.

Renomę znaku towarowego wykazuje się także za pomocą dowodów przedstawiających:

 • opinie ekspertów,
 • przyznane nagrody i wyróżnienia,
 • pozycje w różnego rodzaju rankingach, obecność na wydarzeniach branżowych, działania sponsorskie,
 • publikacje prasowe,
 • obecność w mediach społecznościowych oraz szeroko rozumiane materiały marketingowe i reklamowe,
 • faktury i inne dokumenty handlowe pokazujące skalę działania danego podmiotu na rynku.

Podsumowanie

Renomę buduje się latami. Ważne, żeby przez ten okres gromadzić odpowiedni materiał dowody, tak aby w razie potrzeby móc go wykorzystać.

Wykazanie renomy znaku towarowego może decydować o wygranej lub przegranej sprawie. Z uwagi na fakt, że znaki renomowane korzystają z szerszej ochrony niż znaki bez takiego statusu w wielu przypadkach oparcie się na renomie jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym skuteczny sprzeciw, wniosek o unieważnienie innego znaku towarowego lub dochodzenie roszczeń o naruszenie znaku na drodze postępowania cywilnego.  

Potrzebujesz pomocy w zebraniu materiału dowodowego na wykazanie renomy swojego znaku towarowego? A może zastanawiasz się, czy Twój znak osiągnął już status znaku renomowanego i może korzystać z szerszej ochrony? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

Pracodawco, pamiętaj o prawach twórców

Twoi pracownicy są innowacyjni i kreatywni? Pamiętaj o prawach twórców!

O innowacyjnych projektach słyszymy na co dzień. Firmy prześcigają się we wprowadzaniu na rynek nowatorskich rozwiązań. Trzeba pamiętać, że za każdym pomysłem stoi człowiek (a często zespół ludzi). Prawo chroni twórców – i tak Prawo własności przemysłowej przyznaje twórcom dwa podstawowe uprawnienia: prawo do patentu oraz prawo do wynagrodzenia.

Twórczość pracowników a prawo do patentu

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej to właśnie twórcy
przysługuje prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa wyłącznego na wzór użytkowy i
wzór przemysłowy.

Ustawa przewiduje także zastrzeżenia wspomniane w art. 11 ust. 2, 3 i 5 obejmujące sytuacje, w których:

 1. prawo to przysługuje łącznie kilku osobom – współtwórcom
  prawo to przysługuje pracodawcy lub np. zleceniodawcy, w sytuacjach, w których wynalazek,
 2. wzór użytkowy lub przemysłowy powstał w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji np. umowy zlecenia
 3. wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy powstał przy pomocy przedsiębiorcy – w tym przypadku przedsiębiorca zachowuje co najmniej prawo do korzystania z wynalazku.

Pracodawcy często tkwią w błędnym przekonaniu, że każdy wynalazek stworzony przez osoby u niego zatrudnione jest jego własnością. W praktyce nie jest to takie proste! Należy zadbać o to, aby w umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej znalazły się odpowiednie zapisy. W przeciwnym razie może okazać się, że pracodawcy (zleceniodawcy) nie będą przysługiwać żadne prawa do wynalazku lub prawa te będą znacznie ograniczone.

Twórczość pracowników a prawo do wynagrodzenia

Firmy nie mogą zapominać także o prawie do wynagrodzenia dla twórcy. Zgodnie z treścią art. 22 Prawa własności przemysłowej twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę. Co ważne, wynagrodzenie to jest niezależne od wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia przewidzianego w umowie zlecenia.

W interesie pracodawcy/zleceniodawcy jest odpowiednie uregulowanie kwestii wynagrodzenia dla twórców. Brak jakiegokolwiek uregulowania tej kwestii z twórcą sprawia, że zgodnie z ustawą należy mu się wynagrodzenie ustalone w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku lub wzoru, z możliwością żądania jego podwyższenia. Innymi słowy, pracodawca jest zobowiązany podzielić się z twórcą zyskami z komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

Ta regulacja może polegać na:

 1. Wyłączeniu ustawowego prawa do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku
 2. Ustaleniu konkretnej kwoty wynagrodzenia przysługującego twórcom.

Wskazane możliwości wymagają zgody obydwu stron. Doświadczenie pokazuje, że dojście do porozumienia jest znacznie łatwiejsze w momencie zatrudniania pracownika, niż już po stworzeniu przez niego innowacyjnego produktu.

Prawidłowo stworzony regulamin wynagrodzeń dla twórców jest także świetnym narzędziem do motywowania i kreowania proinnowacyjnej postawy wśród pracowników.

Nie tylko nowe technologie

Należy pamiętać, że innowacyjne rozwiązania nie dotyczą tylko firm zajmujących się nowymi technologiami. Z uwagi na fakt, że opisane regulacje odnoszą się także do wzornictwa przemysłowego, tematyka ta dotyczy wszystkich podmiotów opierających swój biznes na wzornictwie i designie, są to więc na przykład producenci mebli, dekoracji, zabawek, a nawet ubrań.

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu odpowiednich procedur i regulaminów w swojej firmie?
A może jesteś twórcą i zastanawiasz się, jakie prawa Ci przysługują? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

Jakie funkcje pełni znak towarowy?

Jakie funkcje pełni znak towarowy?

Czasem Klienci rozkładają ręce i pytają „po co mi właściwie znak towarowy”?

Znaki towarowe są używane w celu identyfikacji produktów. Znak towarowy jest symbolem, który pomoże klientom wybrać konkretne towary lub usługi na rynku. Prawidłowo chroniony znak towarowy przyczynia się także do sukcesu komercyjnego marki.

Zgodnie z Prawem własności przemysłowej:
Art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Funkcja oznaczenia pochodzenia

Znaki towarowe identyfikują towary i usługi danego przedsiębiorcy i odróżniają je od innych towarów i usług obecnych na rynku. Oznaczenie, aby mogło stać się znakiem towarowym musi nadawać się do odróżniania towarów i usług.

Funkcja jakościowa

Zarejestrowany znak towarowy jest dla klientów zapewnieniem, że wszystkie produkty oferowane
pod daną marką charakteryzują się tym samym standardem jakości. Rozpoznawalne oznaczenie jest dla klientów synonimem pozytywnych cech i wyobrażeń o produkcie lub usłudze. Dla klientów jest to
dowód, że dany produkt lub usługa pochodzą z oryginalnego źródła, tzn. nie są podróbkami.

Funkcja reklamowa

Znak towarowy promuje oznaczone nim towary lub usługi, zachęca potencjalnych odbiorców do nabycia produktu czy usługi. Reklama sprawia, że znak pozostaje w pamięci klientów.

Ochrona znaku towarowego

Prawo ochronne w Polsce jest udzielane przez Urząd Patentowy RP. Prawna ochrona znaku trwa 10 lat – okres ten liczony jest od daty dokonania zgłoszenia. Warto pamiętać, że prawo to może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy. Takie rozwiązanie pozwala chronić znak w nieskończoność.

Ochrona znaków towarowych pomaga przeciwdziałać potencjalnym naruszeniom, pozwala także czerpać materialne korzyści z eksploatacji praw – znak towarowy może być przedmiotem sprzedaży czy licencji.

Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli świadomość prawnych możliwości ochrony oferowanych towarów i usług. Z uwagi na to, że ochrona marki stanowi bardzo ważny element przedsiębiorstwa, warto skonsultować się w tym zakresie z profesjonalistą w dziedzinie prawa własności przemysłowej.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

5 powodów, dla których warto zarejestrować znak towarowy

Czy rejestracja znaku towarowego to dobre rozwiązanie?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy powinni zastrzec swoją markę. Czy taka ochrona jest im potrzebna, czy zmienia ich pozycję na rynku i czy może w jakiś sposób dać im przewagę nad konkurencją?

Oto 5 powodów przemawiających za tym, że rejestracja znaku towarowego to dobre rozwiązanie.

1. Wyłączne prawo do używania znaku

Rejestracja znaku stanowi formalne prawo do marki. Prawo ochronne zapewnia monopol do używania znaku na terenie objętym rejestracją – w zależności od rodzaju rejestracji będzie to terytorium kraju, Unii Europejskiej lub wybranych krajów z całego świata.

Rejestracja oznacza, że tylko właściciel znaku może wykorzystywać go w sposób zawodowy i zarobkowy, poprzez umieszczanie znaku na swoich produktach, materiałach reklamowych czy dokumentach.

2. Posiadanie świadectwa rejestracji

Po skutecznej rejestracji przedsiębiorca otrzymuje świadectwo ochronne, na którym znajdują się informacje:

 • jaki znak został zarejestrowany,
 • jakie towary i usługi są objęte ochroną,
 • na jakim terytorium ochrona obowiązuje,
 • jaki jest okres ochronny oraz
 • kto jest właścicielem znaku.

Takie świadectwo daje właścicielowi gwarancję posiadanych praw. W przypadku potencjalnego sporu nie będzie konieczne przekładanie żadnych dodatkowych na ten fakt.

3. Zwiększenie prestiżu firmy

Po skutecznej rejestracji znaku można legalnie używać symbolu R w kółku oznaczającego angielskie słowo „registered”. Symbol ten stanowi potwierdzenie dla odbiorców, że znak podlega ochronie prawnej. Stosowanie takiego oznaczenia pozytywnie wpływa na wizerunek firmy – zwiększa zaufanie klientów do marki.

4. Skuteczna broń w walce z konkurencją

Rejestracja znaku daje przedsiębiorcy pewność, że w razie, gdyby ktoś próbował się pod niego podszywać, posiada on skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwym konkurentem. Właściciel znaku może żądać zaprzestania takich działań, wycofania produktów lub usług z oferty, a także zapłaty stosownego odszkodowania i zwrotu uzyskanych przez naruszyciela korzyści.

5. Dodatkowe źródło dochodu i wzrost wartości firmy

Znaki towarowe mogą być przedmiotem obrotu, to znaczy, że mogą być sprzedawane i licencjonowane. Właściciel znaku może nim dysponować wedle uznania. Warto podkreślić, że wraz ze wzrostem rangi podmiotu na rynku, zwiększa się także wartość pieniężna marki.

Rejestracja znaku towarowego - formalności

Rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkowa, jednak ze względu na korzyści wiążące się z uzyskaniem prawa ochronnego coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na ten krok. W podjęciu właściwej decyzji warto skorzystać z pomocy specjalisty oceni on fachowo sytuację przedsiębiorcy i w razie potrzeby kompleksowo zajmie się procesem rejestracji.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

Badanie dostępności nazwy

Jak wybrać niepowtarzalną nazwę dla swoich usług lub produktów? Czyli krótki poradnik, jak uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Nikt nie chciałby, aby ktoś podszywał się pod jego firmę i czerpał korzyści z jego ciężkiej pracy. Przekonanie to powinno działać w dwie strony. Oznacza to, że przy wyborze firmy lub nowej marki należy sprawdzić, czy wymyślona nazwa lub logo nie są już używane przez innego przedsiębiorcę działającego na tym samym rynku.

Gdzie szukać – trzy kroki do wybrania odpowiedniej nazwy produktu lub usługi

KROK 1

Najprostszym, ale także najmniej pewnym sposobem, jest wygooglowanie danego słowa.
Pozwoli to wstępnie ustalić, czy istnieje inny podmiot używający wymyślonej przez nas nazwy.
Warto mieć tu na uwadze, że takie sprawdzenie nie może być nigdy jedyną podstawą do wnioskowania o dostępności marki.

KROK 2

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wybranej nazwy w odpowiednich rejestrach znaków towarowych.
W zależności od zasięgu działalności może to być baza Urzędu Patentowego RP, baza unijna lub zharmonizowana baza międzynarodowa.

KROK 3

Konieczne jest także jeszcze sprawdzenie dostępności nazwy w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców – w wyszukiwarce CEIDG oraz KRS.

Co zrobić z wynikiem?

Fakt, że dana nazwa znajdzie się w którejś ze wskazanych wyszukiwarek, nie oznacza, że nie może być ponownie użyta przez innego przedsiębiorcę. Kluczowe w tym miejscu będzie sprawdzenie obszaru działalności danego podmiotu – zarówno pod względem rodzaju działalności, jak i zasięgu terytorialnego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta sama nazwa była używana przez podmioty działające w zupełnie innych branżach, np. pod nazwą „Atena” działać może zarówno salon fryzjerski, jak i biuro rachunkowe.

Ryzyko błędnego sprawdzenia dostępności marki

Zgłoszenie nazwy, która jest tożsama z inną marką lub jest do niej w jakimś stopniu podobna stanowi ryzyko przedsiębiorcy. Sąd rejestrowy nie będzie sprawdzał dostępności wybranej przez nas nazwy – oznacza to, że rejestracja skopiowanej marki może zakończyć się wstępnym sukcesem, lecz konsekwencje takiego działania mogą być bardzo poważne i kosztowne.
Konflikt nazw może wiązać się z koniecznością zmiany wizytówek, szyldów, materiałów promocyjnych, wycofaniu oferowanych produktów i usług, a nawet z zapłatą wysokiego odszkodowania.

Profesjonalna pomoc

Badanie dostępności marki warto zlecić specjaliście z zakresu prawa własności przemysłowej – który przeprowadzi dla nas profesjonalną analizę. Wynik takiego badania pozwoli określić, czy wybrana nazwa nie jest zarezerwowana przez inny podmiot i może być bez przeszkód użyta. Rzetelne sprawdzenie dostępności nazwy pozwoli uniknąć niepotrzebnego inwestowania czasu i pieniędzy w markę, z której będzie trzeba w przyszłości zrezygnować.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

Jak wybrać nazwę dla swojej działalności?

Jak wybrać nazwę firmy? Wymogi prawne

Wybór odpowiedniej nazwy dla swojej działalności to bardzo ważny moment dla każdego przedsiębiorcy. To właśnie ta nazwa będzie niejako jego identyfikatorem na rynku, to ona będzie pierwszym, z czym zetkną się potencjalni klienci. Ustawodawca nie pozostawił przedsiębiorcom całkowitej swobody w kształtowaniu nazw dla swoich firm. Warto wiedzieć, jakich zasad należy przestrzegać, aby móc bez kłopotów działać pod wybraną marką przez długie lata.

W kodeksie cywilnym przeczytać można, że:

Art. 43 2
§ 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.

Zapis ten oznacza, że każdy przedsiębiorcą, który chce legalnie prowadzić działalność
gospodarczą w Polsce, musi posiadać firmę – tzn. określoną nazwę.

Forma nazwy

W obecnym stanie prawnym nazwa przedsiębiorcy może mieć tylko postać słowną.
Oznacza to, że elementy graficzne takie jak logo czy układ kolorów nie będą wchodzić w jej zakres. Oczywiście używanie takich znaków graficznych jest w praktyce bardzo ważne – umieszcza się je na produktach, materiałach promocyjnych czy umowach.

Co wchodzi w skład nazwy?

Pod względem obostrzeń prawnych co do nazwy, przedsiębiorców dzieli się na dwie grupy:

 • przedsiębiorcy działający jako osoby fizyczne,
 • przedsiębiorcy działający jako osoby prawne (np. spółki).

Dla obydwu tych grup prawna regulacja nazwy jest odmienna. Dla osób fizycznych koniecznym elementem nazwy jest imię i nazwisko przedsiębiorcy, dla osób prawnych obligatoryjne jest ujawnienie w nazwie formy prawnej, a w przypadku spółek osobowych dodatkowo obok formy prawnej muszą znaleźć się dane niektórych wspólników.

Poniżej przedstawiono modele tworzenia nazw dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek kapitałowych – spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa osoby fizycznej:

imię i nazwisko + dodatkowe określenie
np. Jan Kowalski MAXPOL, OKNOMONT Jan Nowak

Nazwa osoby prawnej:
nazwa + forma prawna
np. ATENA S.A., DREWBUX Sp. z o.o.

Kolejne wymogi prawne przy wybieraniu nazwy firmy

Wybór odpowiednich składników nazwy to nie koniec. Przy wyborze nazwy nie można zapominać o prawach innych podmiotów istniejących już na rynku.

Istnieje kilka zasad, o których nie można zapominać:

 • zasada wyłączności – nazwa nowego przedsiębiorcy musi odróżniać się od nazw przedsiębiorców działających na tym samym terytorium oraz w tej samej branży. Oznacza to, że we Wrocławiu nie powinny działać dwa zakłady fryzjerskie o nazwie Bella,
 • zasada prawdziwości – w nazwie nie mogą znaleźć się określenia, które mogłyby wprowadzić klientów w błąd, np. nie można nazwać warsztatu samochodowego Kwiaciarnia Ewa,
 • zasada jawności – obowiązek ujawnienia firmy we właściwym rejestrze (CEiDG lub KRS).

Zasady te mają na celu ochronę uczciwej konkurencji. Chronią klientów zarówno przed wprowadzeniem ich w błąd, jak i samych przedsiębiorców przed nadużyciami podmiotów konkurencyjnych.

Przy wyborze nazwy dla swojej działalności warto zastanowić się także, czy nazwa ta będzie mogła być zarejestrowana jako znak towarowy. Nie każde oznaczenie posiada zdolność rejestracyjną. Co więcej, może się okazać, że wybrana nazwa jest już zarejestrowana jako znak towarowy przez inny podmiot na rynku, co uniemożliwi wykorzystanie jej do oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług.

Mimo że na pierwszy rzut oka wybór nazwy wydaje się tylko formalnością, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze szczegółową regulację prawną, która niestety znajduje się w wielu różnych aktach prawnych.

Dlatego warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalnego podmiotu, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, pomoże prawidłowo wybrać odpowiednią nazwę, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych kłopotów w przyszłości.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE
Scroll to Top