IP Scan – usługa dostępna już w Polsce

Usługa IP SCAN już dostępna w Polsce. Od 2 kwietnia 2024 r. polscy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na kompleksową pomoc w zakresie oceny praw własności intelektualnej w ich firmie.

Diagnoza praw IP

Usługa diagnostyki własności intelektualnej, tzw. IP Scan, jest bardzo wartościowym narzędziem rozwoju przedsiębiorstwa. 

W ramach realizacji usługi ekspert z dziedziny IP:

  • analizuje model biznesowy firmy,
  • identyfikuje własność intelektualną istniejącą w danej firmie, w tym sprawdza, czy firma posiada znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty, know-how, prawa autorskie,
  • analizuje potrzebę ochrony posiadanych praw,
  • rekomenduje najefektywniejsze sposoby ochrony IP.
To wszystko w celu stworzenia indywidualnej strategii. W efekcie przedsiębiorca uzyskuje nie tylko informację o możliwości ochrony konkretnych praw, ale także zdobywa wiedzę o potencjalnych ryzykach, sposobach zabezpieczenia się przed nimi, a także możliwościach komercjalizacji i uzyskiwania korzyści ze swoich praw.
 

Podejście biznesowe

Co ważne, usługa IP Scan nie ma charakteru formalnej porady prawnej – w swej konstrukcji zbliżona jest bardziej do rzeczowej analizy biznesowej dokonywanej przez eksperta ds. własności intelektualnej, co czyni z niej praktyczne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców.

Dzięki ustandaryzowaniu procesu po stronie wykonawcy usługi (nie przedsiębiorcy!), a także kontroli jakości raportu przez Urząd Patentowy, przedsiębiorca zyskuje gwarancję wysokiej wartości merytorycznej dostarczonych materiałów.

Więcej o tym, jak wygląda realizacja usługi IP Scan, przeczytasz tutaj.

Dofinansowanie usługi

W ramach programu SME Fund 2024 przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na analizę praw IP w ich firmie w wysokości aż 90%, maksymalna kwota dofinansowania to 630 EUR. Oznacza to, że dzięki dofinansowaniu polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli niewielkim kosztem uzyskać kompleksowy raport identyfikujący własność intelektualną i  wskazujący sposoby jej ochrony.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak skorzystać z narzędzia IP Scan? Skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria jest jednym z wykonawców usługi IP Scan w Polsce. 

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

IP Scan – dofinansowanie na usługę identyfikacji praw IP w Twojej firmie

Zastanawiasz się czy Twoja firma posiada własność intelektualną, a jeśli tak, to czy i jak należałoby ją chronić? Urząd Patentowy RP wychodzi naprzeciw rozmyślaniom małych i średnich przedsiębiorstw dołączając do państw oferujących usługę IP Scan, która dostępna będzie prawdopodobnie od drugiego kwartału 2024 r.

Dlaczego warto zainteresować się usługą IP Scan?

Wiele firm w Polsce, skupiając swoją uwagę na efektywnym prowadzeniu biznesu, nawet nie zdaje sobie sprawy że może posiadać wartościową własność intelektualną, którą należałoby chronić, żeby po pierwsze, zabezpieczyć się przed jej kopiowaniem przez konkurentów, ale także, w niektórych przypadkach, żeby zrobić z niej właściwy użytek i czerpać korzyści finansowe. Zwykle przecież firma działa pod jakąś nazwą, oznacza swoje produkty czy usługi konkretną marką czy kreuje rozwiązania charakteryzujące się wyjątkowym wzornictwem lub nowatorską myślą techniczną. Te wszystkie rozwiązania mogą podlegać ochronie – należy je tylko wydobyć na światło dzienne i stworzyć dla nich optymalny plan ochrony.

Jak wygląda realizacja usługi IP Scan?

Zgodnie z założeniami, usługa IP Scan ma na celu identyfikację posiadanych przez przedsiębiorstwo wartości niematerialnych i prawnych, które mogą lub powinny podlegać ochronie. W drugim kroku dokonywana jest ich analiza, której efektem jest zbudowanie strategii dalszych działań mających na celu ich zabezpieczenie. Analizie poddane zostaną wszelkie możliwe aktywna, m.in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, użytkowe czy wynalazki, które następnie mogą czy nawet powinny zostać objęte ochroną. Efektem wspólnej pracy jest przygotowanie przez eksperta ds. własności intelektualnej finalnego raportu, który będzie zawierał m.in.:

  • krótki opis modelu biznesowego MŚP,
  • zidentyfikowane aktywa związane z własnością intelektualną,
  • strategię ochrony tych aktywów wraz ze wskazaniem optymalnych sposobów zarządzania prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie,
  • podsumowanie i rekomendacje pozwalające na podejmowanie spójnych i efektywnych działań w przyszłości.

Dofinansowanie usługi

Co ważne, koszt usługi objęty jest programem dotacji utworzonym w celu pomocy unijnym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Grant pozwala na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów usługi IP Scan w wysokości 90%! O możliwości składania wniosków w ostatnim już prawdopodobnie programie grantowym pisaliśmy w poprzednim artykule (link).

Wnioski o usługę IP Scan będzie można składać do Urzędu Patentowego RP, szczegóły podane zostaną po uruchomieniu programu.
Więcej informacji o samej usłudze znajduje się pod linkiem: https://lnkd.in/dghAf2ZD

Jesteś zainteresowany otrzymaniem skorzystania z usługi? Chcesz uzyskać więcej informacji o programie IP Scan? Zapraszamy do kontaktu!

 

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE
Scroll to Top