Badanie dostępności nazwy

Jak wybrać niepowtarzalną nazwę dla swoich usług lub produktów? Czyli krótki poradnik, jak uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Nikt nie chciałby, aby ktoś podszywał się pod jego firmę i czerpał korzyści z jego ciężkiej pracy. Przekonanie to powinno działać w dwie strony. Oznacza to, że przy wyborze firmy lub nowej marki należy sprawdzić, czy wymyślona nazwa lub logo nie są już używane przez innego przedsiębiorcę działającego na tym samym rynku.

Gdzie szukać – trzy kroki do wybrania odpowiedniej nazwy produktu lub usługi

KROK 1

Najprostszym, ale także najmniej pewnym sposobem, jest wygooglowanie danego słowa.
Pozwoli to wstępnie ustalić, czy istnieje inny podmiot używający wymyślonej przez nas nazwy.
Warto mieć tu na uwadze, że takie sprawdzenie nie może być nigdy jedyną podstawą do wnioskowania o dostępności marki.

KROK 2

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wybranej nazwy w odpowiednich rejestrach znaków towarowych.
W zależności od zasięgu działalności może to być baza Urzędu Patentowego RP, baza unijna lub zharmonizowana baza międzynarodowa.

KROK 3

Konieczne jest także jeszcze sprawdzenie dostępności nazwy w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców – w wyszukiwarce CEIDG oraz KRS.

Co zrobić z wynikiem?

Fakt, że dana nazwa znajdzie się w którejś ze wskazanych wyszukiwarek, nie oznacza, że nie może być ponownie użyta przez innego przedsiębiorcę. Kluczowe w tym miejscu będzie sprawdzenie obszaru działalności danego podmiotu – zarówno pod względem rodzaju działalności, jak i zasięgu terytorialnego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta sama nazwa była używana przez podmioty działające w zupełnie innych branżach, np. pod nazwą „Atena” działać może zarówno salon fryzjerski, jak i biuro rachunkowe.

Ryzyko błędnego sprawdzenia dostępności marki

Zgłoszenie nazwy, która jest tożsama z inną marką lub jest do niej w jakimś stopniu podobna stanowi ryzyko przedsiębiorcy. Sąd rejestrowy nie będzie sprawdzał dostępności wybranej przez nas nazwy – oznacza to, że rejestracja skopiowanej marki może zakończyć się wstępnym sukcesem, lecz konsekwencje takiego działania mogą być bardzo poważne i kosztowne.
Konflikt nazw może wiązać się z koniecznością zmiany wizytówek, szyldów, materiałów promocyjnych, wycofaniu oferowanych produktów i usług, a nawet z zapłatą wysokiego odszkodowania.

Profesjonalna pomoc

Badanie dostępności marki warto zlecić specjaliście z zakresu prawa własności przemysłowej – który przeprowadzi dla nas profesjonalną analizę. Wynik takiego badania pozwoli określić, czy wybrana nazwa nie jest zarezerwowana przez inny podmiot i może być bez przeszkód użyta. Rzetelne sprawdzenie dostępności nazwy pozwoli uniknąć niepotrzebnego inwestowania czasu i pieniędzy w markę, z której będzie trzeba w przyszłości zrezygnować.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE
Scroll to Top