IP Scan – usługa dostępna już w Polsce

Usługa IP SCAN już dostępna w Polsce. Od 2 kwietnia 2024 r. polscy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na kompleksową pomoc w zakresie oceny praw własności intelektualnej w ich firmie.

Diagnoza praw IP

Usługa diagnostyki własności intelektualnej, tzw. IP Scan, jest bardzo wartościowym narzędziem rozwoju przedsiębiorstwa. 

W ramach realizacji usługi ekspert z dziedziny IP:

  • analizuje model biznesowy firmy,
  • identyfikuje własność intelektualną istniejącą w danej firmie, w tym sprawdza, czy firma posiada znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty, know-how, prawa autorskie,
  • analizuje potrzebę ochrony posiadanych praw,
  • rekomenduje najefektywniejsze sposoby ochrony IP.
To wszystko w celu stworzenia indywidualnej strategii. W efekcie przedsiębiorca uzyskuje nie tylko informację o możliwości ochrony konkretnych praw, ale także zdobywa wiedzę o potencjalnych ryzykach, sposobach zabezpieczenia się przed nimi, a także możliwościach komercjalizacji i uzyskiwania korzyści ze swoich praw.
 

Podejście biznesowe

Co ważne, usługa IP Scan nie ma charakteru formalnej porady prawnej – w swej konstrukcji zbliżona jest bardziej do rzeczowej analizy biznesowej dokonywanej przez eksperta ds. własności intelektualnej, co czyni z niej praktyczne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców.

Dzięki ustandaryzowaniu procesu po stronie wykonawcy usługi (nie przedsiębiorcy!), a także kontroli jakości raportu przez Urząd Patentowy, przedsiębiorca zyskuje gwarancję wysokiej wartości merytorycznej dostarczonych materiałów.

Więcej o tym, jak wygląda realizacja usługi IP Scan, przeczytasz tutaj.

Dofinansowanie usługi

W ramach programu SME Fund 2024 przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na analizę praw IP w ich firmie w wysokości aż 90%, maksymalna kwota dofinansowania to 630 EUR. Oznacza to, że dzięki dofinansowaniu polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli niewielkim kosztem uzyskać kompleksowy raport identyfikujący własność intelektualną i  wskazujący sposoby jej ochrony.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak skorzystać z narzędzia IP Scan? Skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria jest jednym z wykonawców usługi IP Scan w Polsce. 

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE
Scroll to Top