LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

🇬🇧

Zespół
IP WILLOW TREE

Zespół IP WILLOW TREE

A. ROKICKA I D. FIKUS-GRAF kancelaria

ANNA ROKICKA

rzecznik patentowy

DOMINIKA FIKUS-GRAF

radca prawny

Anna Rokicka IP WILLOW TREE rzecznik patentowy

ANNA ROKICKA

rzecznik patentowy

Absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła aplikację rzecznikowską i została wpisana na listę rzeczników patentowych.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej.
Swoje doświadczenie zdobywała, obsługując zarówno start-up’y, jak i grupy kapitałowe z rozmaitych branż, w szczególności chemicznej, gaming’owej i meblarskiej.

Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach organizowanych m.in. Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ukończyła pierwszą edycję EUIPO Trade Mark and Design Education Programme (2018/2019) dla praktyków.

Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim.

Dominika Fikus wspaniały radca prawny IP

DOMINIKA FIKUS-GRAF

radca prawny

Absolwentka prawa i filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej (w szczególności w znakach towarowych), w prawie konkurencji, prawie nowych technologii oraz ochronie danych osobowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w centrali międzynarodowej grupy kapitałowej z branży chemii budowlanej jako specjalistka ds. własności intelektualnej, a także podczas obsługi prawnej klientów indywidualnych.

Uczestniczyła aktywnie w wielu konferencjach naukowych zarówno o tematyce prawniczej, jak i językoznawczej i literaturoznawczej. Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach organizowanych m.in. przez Krajową Izbę Radców Prawnych, Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Posiada certyfikat znajomości RODO w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji IOD.

Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

Weryfikujemy, planujemy, rejestrujemy, chronimy!

Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej.

Reprezentujemy naszych Klientów przed:

  • sądami powszechnymi
  • sądami administracyjnymi
  • Urzędem Patentowym RP
  • Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Współpracujemy także z kancelariami prawno-patentowymi na całym świecie, zapewniając kompleksową, globalną obsługę wszelkich postępowań.

Weryfikujemy, planujemy, rejestrujemy, chronimy!

Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) Współpracujemy także z kancelariami prawno-patentowymi na całym świecie, zapewniając kompleksową, globalną obsługę wszelkich postępowań.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
ANNA ROKICKA
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll to Top