5 powodów, dla których warto zarejestrować znak towarowy

czarne bloki, rejestracja znaku towarowego

Czy rejestracja znaku towarowego to dobre rozwiązanie?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy powinni zastrzec swoją markę. Czy taka ochrona jest im potrzebna, czy zmienia ich pozycję na rynku i czy może w jakiś sposób dać im przewagę nad konkurencją?

Oto 5 powodów przemawiających za tym, że rejestracja znaku towarowego to dobre rozwiązanie.

1. Wyłączne prawo do używania znaku

Rejestracja znaku stanowi formalne prawo do marki. Prawo ochronne zapewnia monopol do używania znaku na terenie objętym rejestracją – w zależności od rodzaju rejestracji będzie to terytorium kraju, Unii Europejskiej lub wybranych krajów z całego świata.

Rejestracja oznacza, że tylko właściciel znaku może wykorzystywać go w sposób zawodowy i zarobkowy, poprzez umieszczanie znaku na swoich produktach, materiałach reklamowych czy dokumentach.

2. Posiadanie świadectwa rejestracji

Po skutecznej rejestracji przedsiębiorca otrzymuje świadectwo ochronne, na którym znajdują się informacje:

  • jaki znak został zarejestrowany,
  • jakie towary i usługi są objęte ochroną,
  • na jakim terytorium ochrona obowiązuje,
  • jaki jest okres ochronny oraz
  • kto jest właścicielem znaku.

Takie świadectwo daje właścicielowi gwarancję posiadanych praw. W przypadku potencjalnego sporu nie będzie konieczne przekładanie żadnych dodatkowych na ten fakt.

3. Zwiększenie prestiżu firmy

Po skutecznej rejestracji znaku można legalnie używać symbolu R w kółku oznaczającego angielskie słowo „registered”. Symbol ten stanowi potwierdzenie dla odbiorców, że znak podlega ochronie prawnej. Stosowanie takiego oznaczenia pozytywnie wpływa na wizerunek firmy – zwiększa zaufanie klientów do marki.

4. Skuteczna broń w walce z konkurencją

Rejestracja znaku daje przedsiębiorcy pewność, że w razie, gdyby ktoś próbował się pod niego podszywać, posiada on skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwym konkurentem. Właściciel znaku może żądać zaprzestania takich działań, wycofania produktów lub usług z oferty, a także zapłaty stosownego odszkodowania i zwrotu uzyskanych przez naruszyciela korzyści.

5. Dodatkowe źródło dochodu i wzrost wartości firmy

Znaki towarowe mogą być przedmiotem obrotu, to znaczy, że mogą być sprzedawane i licencjonowane. Właściciel znaku może nim dysponować wedle uznania. Warto podkreślić, że wraz ze wzrostem rangi podmiotu na rynku, zwiększa się także wartość pieniężna marki.

Rejestracja znaku towarowego - formalności

Rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkowa, jednak ze względu na korzyści wiążące się z uzyskaniem prawa ochronnego coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na ten krok. W podjęciu właściwej decyzji warto skorzystać z pomocy specjalisty oceni on fachowo sytuację przedsiębiorcy i w razie potrzeby kompleksowo zajmie się procesem rejestracji.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE
Scroll to Top