Jakie funkcje pełni znak towarowy?

Jakie funkcje pełni znak towarowy?

Czasem Klienci rozkładają ręce i pytają „po co mi właściwie znak towarowy”?

Znaki towarowe są używane w celu identyfikacji produktów. Znak towarowy jest symbolem, który pomoże klientom wybrać konkretne towary lub usługi na rynku. Prawidłowo chroniony znak towarowy przyczynia się także do sukcesu komercyjnego marki.

Zgodnie z Prawem własności przemysłowej:
Art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Funkcja oznaczenia pochodzenia

Znaki towarowe identyfikują towary i usługi danego przedsiębiorcy i odróżniają je od innych towarów i usług obecnych na rynku. Oznaczenie, aby mogło stać się znakiem towarowym musi nadawać się do odróżniania towarów i usług.

Funkcja jakościowa

Zarejestrowany znak towarowy jest dla klientów zapewnieniem, że wszystkie produkty oferowane
pod daną marką charakteryzują się tym samym standardem jakości. Rozpoznawalne oznaczenie jest dla klientów synonimem pozytywnych cech i wyobrażeń o produkcie lub usłudze. Dla klientów jest to
dowód, że dany produkt lub usługa pochodzą z oryginalnego źródła, tzn. nie są podróbkami.

Funkcja reklamowa

Znak towarowy promuje oznaczone nim towary lub usługi, zachęca potencjalnych odbiorców do nabycia produktu czy usługi. Reklama sprawia, że znak pozostaje w pamięci klientów.

Ochrona znaku towarowego

Prawo ochronne w Polsce jest udzielane przez Urząd Patentowy RP. Prawna ochrona znaku trwa 10 lat – okres ten liczony jest od daty dokonania zgłoszenia. Warto pamiętać, że prawo to może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy. Takie rozwiązanie pozwala chronić znak w nieskończoność.

Ochrona znaków towarowych pomaga przeciwdziałać potencjalnym naruszeniom, pozwala także czerpać materialne korzyści z eksploatacji praw – znak towarowy może być przedmiotem sprzedaży czy licencji.

Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli świadomość prawnych możliwości ochrony oferowanych towarów i usług. Z uwagi na to, że ochrona marki stanowi bardzo ważny element przedsiębiorstwa, warto skonsultować się w tym zakresie z profesjonalistą w dziedzinie prawa własności przemysłowej.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE
Scroll to Top