Jak wybrać nazwę dla swojej działalności?

wybór nazwy firmy - wymogi prawne

Jak wybrać nazwę firmy? Wymogi prawne

Wybór odpowiedniej nazwy dla swojej działalności to bardzo ważny moment dla każdego przedsiębiorcy. To właśnie ta nazwa będzie niejako jego identyfikatorem na rynku, to ona będzie pierwszym, z czym zetkną się potencjalni klienci. Ustawodawca nie pozostawił przedsiębiorcom całkowitej swobody w kształtowaniu nazw dla swoich firm. Warto wiedzieć, jakich zasad należy przestrzegać, aby móc bez kłopotów działać pod wybraną marką przez długie lata.

W kodeksie cywilnym przeczytać można, że:

Art. 43 2
§ 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.

Zapis ten oznacza, że każdy przedsiębiorcą, który chce legalnie prowadzić działalność
gospodarczą w Polsce, musi posiadać firmę – tzn. określoną nazwę.

Forma nazwy

W obecnym stanie prawnym nazwa przedsiębiorcy może mieć tylko postać słowną.
Oznacza to, że elementy graficzne takie jak logo czy układ kolorów nie będą wchodzić w jej zakres. Oczywiście używanie takich znaków graficznych jest w praktyce bardzo ważne – umieszcza się je na produktach, materiałach promocyjnych czy umowach.

Co wchodzi w skład nazwy?

Pod względem obostrzeń prawnych co do nazwy, przedsiębiorców dzieli się na dwie grupy:

  • przedsiębiorcy działający jako osoby fizyczne,
  • przedsiębiorcy działający jako osoby prawne (np. spółki).

Dla obydwu tych grup prawna regulacja nazwy jest odmienna. Dla osób fizycznych koniecznym elementem nazwy jest imię i nazwisko przedsiębiorcy, dla osób prawnych obligatoryjne jest ujawnienie w nazwie formy prawnej, a w przypadku spółek osobowych dodatkowo obok formy prawnej muszą znaleźć się dane niektórych wspólników.

Poniżej przedstawiono modele tworzenia nazw dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek kapitałowych – spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa osoby fizycznej:

imię i nazwisko + dodatkowe określenie
np. Jan Kowalski MAXPOL, OKNOMONT Jan Nowak

Nazwa osoby prawnej:
nazwa + forma prawna
np. ATENA S.A., DREWBUX Sp. z o.o.

Kolejne wymogi prawne przy wybieraniu nazwy firmy

Wybór odpowiednich składników nazwy to nie koniec. Przy wyborze nazwy nie można zapominać o prawach innych podmiotów istniejących już na rynku.

Istnieje kilka zasad, o których nie można zapominać:

  • zasada wyłączności – nazwa nowego przedsiębiorcy musi odróżniać się od nazw przedsiębiorców działających na tym samym terytorium oraz w tej samej branży. Oznacza to, że we Wrocławiu nie powinny działać dwa zakłady fryzjerskie o nazwie Bella,
  • zasada prawdziwości – w nazwie nie mogą znaleźć się określenia, które mogłyby wprowadzić klientów w błąd, np. nie można nazwać warsztatu samochodowego Kwiaciarnia Ewa,
  • zasada jawności – obowiązek ujawnienia firmy we właściwym rejestrze (CEiDG lub KRS).

Zasady te mają na celu ochronę uczciwej konkurencji. Chronią klientów zarówno przed wprowadzeniem ich w błąd, jak i samych przedsiębiorców przed nadużyciami podmiotów konkurencyjnych.

Przy wyborze nazwy dla swojej działalności warto zastanowić się także, czy nazwa ta będzie mogła być zarejestrowana jako znak towarowy. Nie każde oznaczenie posiada zdolność rejestracyjną. Co więcej, może się okazać, że wybrana nazwa jest już zarejestrowana jako znak towarowy przez inny podmiot na rynku, co uniemożliwi wykorzystanie jej do oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług.

Mimo że na pierwszy rzut oka wybór nazwy wydaje się tylko formalnością, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze szczegółową regulację prawną, która niestety znajduje się w wielu różnych aktach prawnych.

Dlatego warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalnego podmiotu, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, pomoże prawidłowo wybrać odpowiednią nazwę, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych kłopotów w przyszłości.

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE
Scroll to Top