LOGO IP WILLOW TREE CZARNE

馃嚞馃嚙

POLITYKA PRYWATNO艢CI

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest IP Willow Tree Kancelaria prawno-patentowa Anna Rokicka, ul. 呕eglarska 23, 53-213 Wroc艂aw, NIP:聽6181990876.

2. Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych mo偶ecie si臋 Pa艅stwo z nami skontaktowa膰 pod adresem mailowym anna.rokicka@ipwl.pl.

3. 艢rodki ochrony

Jako Administrator stosujemy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewni膰 jak najlepsz膮 ochron臋 Pa艅stwa danych osobowych oraz gwarantujemy, 偶e przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (dalej: 鈥濺ODO鈥), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych

4. Przetwarzanie danych

Przetwarzamy dane osobowe:

1) klient贸w kancelarii,
2) os贸b uprawnionych do reprezentacji klient贸w kancelarii, pracownik贸w i wsp贸艂pracownik贸w klient贸w,
3) dostawc贸w us艂ug oraz ich pracownik贸w i wsp贸艂pracownik贸w,
4) os贸b zg艂aszaj膮cych si臋 do kancelarii w celu uzyskania pomocy prawnej,
5) os贸b, kt贸rych dane zosta艂y uzyskane przy okazji 艣wiadczenia pomocy prawnej na rzecz klient贸w kancelarii.

Mo偶emy przetwarza膰 nast臋puj膮ce kategorie danych osobowych:

1) dane maj膮ce na celu potwierdzenie to偶samo艣ci takie jak imi臋 i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dat臋 urodzenia;
2) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
3) dane identyfikacji podatkowej;
4) dane dotycz膮ce wykszta艂cenia, do艣wiadczenia zawodowego, warunk贸w zatrudnienia czy sytuacji maj膮tkowej 鈥 je艣li jest to konieczne z punktu widzenia 艣wiadczonych us艂ug.

Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane b臋d膮, gdy jest to niezb臋dne do:

1) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w szczeg贸lno艣ci umowy obs艂ugi prawnej b膮d藕 umowy o 艣wiadczenie us艂ug na rzecz kancelarii przez dostawc贸w takich us艂ug; podanie danych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne do realizacji umowy;
2) cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za kt贸re Administrator uznaje w szczeg贸lno艣ci: kontakt z reprezentantami klient贸w, ich pracownikami i wsp贸艂pracownikami, dochodzenie, ustalenie i obron臋 przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, ustalanie konflikt贸w interes贸w i narusze艅 etycznych, 艣wiadczenie us艂ug na rzecz klienta, w sytuacji, w kt贸rych interes klienta jest nadrz臋dny wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rych dane dotycz膮; podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezb臋dne do realizacji umowy;
3) wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikaj膮cych z przepis贸w prawa;

Pa艅stwa dane b臋d膮 przetwarzane przez okres:

1) w zakresie przetwarzania danych dla realizacji umowy 鈥 przez okres obowi膮zywania tej偶e umowy,
2) w zakresie przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba 偶e wcze艣niej zg艂osz膮 Pa艅stwo sprzeciw wobec przetwarzania tych danych,
3) w zakresie przetwarzania danych dla wywi膮zania si臋 przez Administratora z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa (np. z ustawy o rachunkowo艣ci, przepis贸w podatkowych lub RODO) 鈥 przez okres wynikaj膮cy z takich przepis贸w (np. w celach rozliczeniowych: 5 lat od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin p艂atno艣ci podatku zwi膮zanego z zam贸wieniem lub transakcj膮),
4) w zakresie przetwarzania dla cel贸w ustalenia lub dochodzenia roszcze艅, a tak偶e w celu obrony przed takimi roszczeniami 鈥 przez okres przedawnienia tych roszcze艅.

5. Przys艂uguj膮ce Pa艅stwu prawa

W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce prawa:

1) prawo dost臋pu do鈥痙anych osobowych i uzyskania ich kopii,
2) prawo do sprostowania danych,
3) prawo do鈥痷suni臋cia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 鈥 w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pa艅stwa danych mog膮 by膰 wsp贸艂pracuj膮cy z kancelari膮 radcowie prawni, rzecznicy patentowi, adwokaci, notariusze, podmioty upowa偶nione na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa (w szczeg贸lno艣ci urz臋dy, s膮dy i organy pa艅stwowe), a tak偶e podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne, ksi臋gowe oraz pocztowe.

7. Mi臋dzynarodowy transfer danych osobowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Pliki 鈥瀋ookies鈥

Administrator informuje, 偶e wykorzystuje pliki 鈥瀋ookies鈥 (ciasteczka). Pliki 鈥瀋ookies鈥 to informacje zapisywane na urz膮dzeniu ko艅cowym za po艣rednictwem przegl膮darki www. S膮 to niewielkie pliki tekstowe, kt贸re mog膮 by膰 one odczytywane przez system Administratora, a tak偶e przez systemy nale偶膮ce do podmiot贸w, z kt贸rych us艂ug korzysta Administrator. Dane zbierane za pomoc膮 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 nie pozwalaj膮 Administratorowi na identyfikacj臋 osoby odwiedzaj膮cej stron臋.

Na stronie dost臋pne s膮 pliki 鈥瀋ookies鈥 sesyjne (tymczasowe) oraz sta艂e. Sesyjne pliki przechowywane s膮 na urz膮dzeniu do momentu zamkni臋cia strony internetowej. Pliki sta艂e s膮 przechowywane przez czas wskazany w parametrze zawartym w danym pliku 鈥瀋ookies鈥.

Administrator wykorzystuje pliki 鈥瀋ookies鈥 w celach zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania strony internetowej oraz jej optymalizacji, a tak偶e w celach obs艂ugi sesji osoby odwiedzaj膮cej stron臋, promocyjnych oraz statystycznych.

Administrator wykorzystuje r贸wnie偶 pliki 鈥瀋ookies鈥 w celu monitorowania dzia艂alno艣ci u偶ytkownik贸w w serwisie (wej艣膰, sposob贸w poruszania si臋 po stronie internetowej) za pomoc膮 narz臋dzi udost臋pnionych przez firm臋 Google LLC (Google Analytics). Wi臋cej informacji na temat plik贸w 鈥瀋ookies鈥 wykorzystywanych w ramach us艂ug Google LLC znajd膮 Pa艅stwo tutaj: https://policies.google.com/?hl=pl.

Informacja o plikach 鈥瀋ookies鈥 wykorzystywanych przez Administratora wy艣wietlana jest w panelu znajduj膮cym si臋 na dole Strony internetowej. Istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnego w艂膮czenia lub wy艂膮czenia plik贸w 鈥瀋ookies鈥 鈥 poza plikami niezb臋dnymi. Wy艂膮czenie lub ograniczenie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 mo偶e wp艂ywa膰 na funkcjonalno艣膰 tej strony.

9. Postanowienia ko艅cowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatno艣ci. Zmiany te wynika膰 z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa lub ze聽wzgl臋d贸w organizacyjnych lub technicznych.

Wszelkie prawa zastrze偶one.

Scroll to Top